Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła Stolarska I stopnia Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa - szkoła niepubliczna - 1a stolarz
Nazwa oddziału

 1a stolarz

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • technika
  • wychowanie fizyczne

Zawody

 Stolarz

Opis

Zawód stolarza to bardzo poszukiwany zawód w Polsce i całej Europie. Uczeń przez 3 - letni cykl nauki poznaje właściwości drewna i materiałów drewnopochodnych oraz obróbkę drewna. Wszystkie zajęcia praktyczne prowadzone  na miejscu w znakomicie wyposażonych warsztatach szkolnych. Szkoła posiada bardzo nowoczesna pracownię komputerową gdzie uczniowie poznają tajniki komputerowego projektowania mebli. Uczniowie po ukończonym cyklu kształcenia zdają z powodzeniem egzaminy OKE       i egzaminy czeladnicze , które organizujemy wspólnie  z Izbą Rzemieślniczą. Realizujemy już 5 projekt unijny Perspektywy na przyszłość. Wysoka jakość nauczania zawodu stolarz w szkołach salezjańskich w Szczecinie w ramach którego została wybudowana nowoczesna lakiernia oraz zakupione nowe maszyny. Najlepsi uczniowie otrzymują stypendium. 

Organizujemy w ramach nauczania szereg wycieczek zawodowych w ramach których uczniowie mogą bezpośrednio zapoznać się z procesami produkcyjnymi w przemyśle drzewnym.

Absolwenci Salezjańskiej Szkoły Branżowej  nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia w kraju jak i za granicą.

Jesteśmy szkołą solidnie przygotowującą teoretycznie i praktycznie do wykonywania zawodu stolarza i technika.  

Oprócz przygotowania młodych ludzi do zdobycia zawodu wychowujemy naszych uczniów przekazując im najważniejsze wartości. Każdy uczeń otoczony jest opieką i troską.