Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Józefa - szkoła niepubliczna - 1Lc -społeczno - biznesowa
Nazwa oddziału

 1Lc -społeczno - biznesowa

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • historia

Przedmioty rozszerzone

język angielski

matematyka

wiedza o społeczeństwie

historia

Opis

Klasa dla wszystkich, którzy zainteresowani są zarówno problematyka społeczną jak i ekonomiczną. Dla młodych ludzi, którzy chcą poznać tajniki ekonomii, biznesu, zarzadzania, nauk społecznych i psychologicznych. Dla tych, którzy chcą zrozumieć i aktywnie uczestniczyć w procesach ekonomicznych kraju lub świata, a jednocześnie realizować się w wolontariacie zgłębiając tajniki ludzkiej psychiki.  W  przyszłości można kontynuować i  rozwijać swoje zainteresowania na kierunkach  ekonomicznych, zarzadzania lub pedagogicznych. A w dalszej przyszłości podjąć prace w sektorze prywatnym, sektorze usługowym, instytucjach państwowych i samorządowych lub realizować się w prowadzeniu własnego biznesu.