Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Józefa - szkoła niepubliczna - 1Lb turystyczna - językowa
Nazwa oddziału

 1Lb turystyczna - językowa

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

geografia lub język angielski

historia

Opis

Bardzo dobry wybór dla wszystkich miłośników podróży. Rozszerzony program nauczania z geografii połączony z językiem angielskim nauczanym na poziomie rozszerzonym pozwoli w przyszłości swobodnie poruszać się po świecie oraz podjąć prace w turystyce, rekreacji, hotelarstwie lub zawodach pokrewnych oraz realizować własne podróżnicze pasje.