Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XIII Liceum Ogólnokształcące - 1A_społeczno_prawny
Nazwa oddziału

 1A_społeczno_prawny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • historia
  • wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

język polski

historia

wiedza o społeczeństwie

język obcy nowożytny

Opis

Profil dla uczniów zamierzających studiować: prawo, dziennikarstwo, historię, ekonomię, politologię, filozofię, historię sztuki, psychologię, socjologię, europeistykę, stosunki międzynarodowe, a także dla zainteresowanych filologią polską, angielską i niemiecką.

Oprócz realizacji rozszerzonego programu historii i wiedzy o społeczeństwie, uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach z dodatkowego przedmiotu: elementy prawa. Zajęcia praktyczne i teoretyczne w ramach tego przedmiotu będą prowadzone przez wykładowców Wydziału Prawa US, radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych oraz adwokatów Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Uczniowie tej klasy będą uczestniczyć symulacjach rozpraw sądowych, oraz w debatach oxfordzkich.

Dla zainteresowanych uczniów tej klasy przewidziane są także zajęcia w ramach Indywidualnego Programu Nauki: języka polskiego, filozofii, historii i wiedzy o społeczeństwie, w celu przygotowania do udziału w olimpiadach przedmiotowych.