Szczecin
Liceum ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi - 1F - klasa matematyczno-fizyczna z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania
Nazwa oddziału

 1F - klasa matematyczno-fizyczna z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

fizyka

Dodatkowe wymagania

 Test kompetencji z języka angielskiego

Opis

F-matematyczno-fizyczna dwujęzyczna

Po latach wraca w progi Piątki profil, który spełnia marzenia. Tu w ofercie masz angielski na poziomie dwujęzycznym oraz matematykę i fizykę.

Przedmioty dwujęzyczne: matematyka, geografia(podstawowa), język angielski w przedmiotach przyrodniczych i realioznawstwo.

Profil dwujęzyczny jest objęty patronatem Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. W ramach współpracy uczniowie będą brali udział w wykładach, warsztatach i sympozjach, wzbogacając swoje doświadczenia oraz obycie z językiem angielskim. Otwiera drogę do studiów na zagranicznych uczelniach oraz do studiów w Polsce w języku angielskim.