Szczecin
Liceum ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi - 1B - klasa matematyczno-fizyczno-informatyczna
Nazwa oddziału

 1B - klasa matematyczno-fizyczno-informatyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

fizyka

informatyka

Opis

1B - klasa matematyczno-fizyczno-informatyczna

Jeśli komputer nie ma przed Tobą tajemnic i fascynuje Cię magia liczb, to ta klasa jest dla Ciebie...

Klasa jest objęta patronatem Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest to klasa stworzona dla osób, które lubią matematykę i chcą doskonalić umiejętność logicznego myślenia, interesują się, jak funkcjonuje świat, chcą poznać, jaka jest struktura wszechświata i jakie prawa nim rządzą oraz pragną rozwijać umiejętności posługiwania się techniką komputerową.

Nauka w tej klasie umożliwi poznanie zagadnień na poziomie rozszerzonym z matematyki, fizyki i informatyki jako dyscyplin naukowych oraz najważniejszych ich zastosowań, rozwijanie zdolności stawiania hipotez i ich dowodzenia, a przede wszystkim solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego w rozszerzonym zakresie.

Profil klasy przygotowuje do podjęcia studiów na kierunki inżynierskie w uczelniach technicznych oraz uniwersytetach w kraju i za granicą: matematyka, fizyka, informatyka, mechanika, mechatronika, elektronika, automatyka i robotyka, architektura i urbanistyka, grafika komputerowa, architektura krajobrazu.

Uczniowie klasy B nie siedzą tylko nad książkami, ale biorą także bardzo aktywny udział w życiu szkoły. Poprzez organizację wydarzeń związanych ze swoim profilem przygotowują się w sposób praktyczny do podjęcia studiów na uczelniach technicznych.

Absolwenci klasy studiują kierunki takie jak: informatyka, mechatronika, ekonometria, architektura, zarządzanie inżynierią produkcji, budownictwo, elektrotechnika, automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn, lotnictwo i kosmonautyka, technologia cyfryzacji, anglojęzyczne electronics and telecommunications oraz electronics and computer engineering.