Szczecin
Liceum ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi - 1A - klasa matematyczno-geograficzna dwujęzyczna z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania
Nazwa oddziału

 1A - klasa matematyczno-geograficzna dwujęzyczna z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

geografia

Dodatkowe wymagania

 Test kompetencji z języka angielskiego

Opis

A – matematyczno-geograficzna dwujęzyczna

Jeśli lubisz liczby, lubisz poznawać nowe światy, posługując się biegle językiem angielskim ta klasa jest dla Ciebie...

Klasa jest objęta patronatem Katedry Filologii Angielskiej  i Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego.  W ramach patronatu uczniowie uczestniczą w wykładach i warsztatach organizowanych przez szczecińską Anglistykę i Matematykę. Największą korzyścią płynącą z uczęszczania do klasy dwujęzycznej jest zwiększona liczba godzin języka angielskiego realizowania również podczas takich zajęć jak: realioznawstwo i język angielski w przedmiotach przyrodniczych (science).  Dzięki temu uczniowie bardzo dobrze przygotowują się do zdania matury na poziomie dwujęzycznym. W klasie tej matematyka i geografia są nauczane dwujęzycznie. Proponujemy ponadto rozszerzenia z przedmiotów: matematyka i geografia. Daje to szansę szerokiego wyboru kierunku studiów. A realizacja programu rozszerzonego z matematyki gwarantuje dobre przygotowanie do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki.

Absolwenci klasy studiują:

w Polsce: prawo, ekonomia, informatyka, budownictwo, architektura, lotnictwo, anglistyka, germanistyka, psychologia, dziennikarstwo, biznes międzynarodowy, lingwistyka stosowana, studia nad teatrem,

- na uczelniach zagranicznych: Wielka Brytania (informatyka, ekonomia, business i zarządzanie, psychologia, architektura, historia i języki obce), Dania (architektura, inżynieria kreatywna, logistyka), Holandia (prawo międzynarodowe, prawo, ekonomia i business, prawo Unii Europejskiej), USA (zarządzanie sportem, ekonomia, psychologia), Niemcy (języki obce i prawo, ekonomia), Irlandia (geografia, architektura)


Fanpage klasy A prowadzony przez uczniów klasy na facebooku: https://www.facebook.com/a.vlo.szczecin

Absolwenci klasy A o swoim profilu: https://fb.watch/d9KFZVIXyg