Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Józefa - szkoła niepubliczna - 1La - dwujęzyczna z językiem angielskim
Nazwa oddziału

 1La - dwujęzyczna z językiem angielskim

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • historia
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

historia lub geografia lub język angielski

wiedza o społeczeństwie

Dodatkowe wymagania

 Sprawdzian kompetencji z języka angielskiego

Opis

Oferujemy absolwentom szkoły podstawowej wyjątkową możliwość uczenia się dwóch przedmiotów, geografii i historii, w języku angielskim. Kształcenie dwujęzyczne pozwala w naturalny sposób doskonalić umiejętności receptywne, czytanie i słuchanie, oraz mówienie i pisanie w języku obcym. To także nabycie umiejętności rozwiązywania problemów, szukania źródeł i uzasadniania swojego zdania w języku angielskim.

 Dodatkowym atutem jest  autorski program wycieczek krajoznawczych, których celem będzie usystematyzowanie zdobytej wiedzy, rozwinięcie pasji związanych z geografią oraz historią, poznanie miejsc w Polsce i Europie, często o nieoczywistych walorach geograficznych i historycznych, a także stosowanie języka angielskiego w rozmowach ze specjalistami różnych dziedzin.