Szczecin
Liceum ogólnokształcące
VII Liceum Ogólnokształcące - "PIŁKARSKA" /klasa sportowa/
Nazwa oddziału

 "PIŁKARSKA" /klasa sportowa/

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

biologia

język angielski

Dodatkowe wymagania

 test selekcyjny

Opis

KLASA O PROFILU

 „Piłka nożna”

 

 

Klasa sportowa o profilu piłka nożna to klasa dla chłopców zrzeszonych w różnych klubach piłkarskich oraz tych, którzy posiadają szczególne predyspozycje i umiejętności gry w piłkę nożną a nie należą do żadnego klubu. Klasę swoim patronatem objął Klub Sportowy ARKONIA Szczecin. Uczniowie zostaną wybrani do tej klasy m.in. na podstawie umiejętności piłkarskich w oparciu o wyniki testów selekcyjnych przeprowadzonych podczas trwającej rekrutacji. Zajęcia sportowe odbywać się będą systematycznie 4 razy w tygodniu w formie jednostek treningowych porannych (szkolna specjalizacja) oraz popołudniowych treningów klubowych. Uczniowie z tej klasy występować będą jako zawodnicy Klubu Arkonia Szczecin w Wojewódzkiej Lidze Juniorów Młodszych ZZPN.

 

Głównym celem utworzenia tej klasy jest podniesienie poziomu sportowego zawodników uprawiających piłkę nożną oraz stworzenie warunków do zdobycia wiedzy i umiejętności, pozwalających uzyskać świadectwo maturalne, co gwarantuje wykwalifikowana kadra VII LO w Szczecinie. Klasa jest kontynuacją oddziałów sportowych, utworzonych w Szkole Podstawowej SP 69 w Szczecinie.Zasady rekrutacji do klasy sportowej
o specjalności „Piłka nożna”

 

1.   Próba sprawności fizycznej: 0 – 100 pkt.

Minimalny próg punktowy – 75 pkt.

 

2.   Wyniki edukacyjne:

-          przedmioty punktowane,

-          wyniki egzaminu ósmoklasisty przeliczone na punkty,

-          szczególne osiągnięcia,

-          świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

-          aktywność społeczna,

Minimalny próg punktowy – 80 pkt.

 

3.   Ocena z zachowania – minimum poprawna.

 

Terminy testów sprawności fizycznej:

-       I termin: 2 czerwca godz. 17:00 boisko ORLIK przy VII LO ul. Jana Styki 13,

-       II termin: 19 czerwca godz. 17:00 boisko ORLIK przy VII LO ul. Jana Styki 13.