Szczecin
Liceum ogólnokształcące
VII Liceum Ogólnokształcące - "PSYCHOLOGICZNA Z EL. MEDIACJI I WOLONTARIATU"
Nazwa oddziału

 "PSYCHOLOGICZNA Z EL. MEDIACJI I WOLONTARIATU"

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język polski

biologia

Opis

KLASA O PROFILU

 „Psychologicznym z elementami mediacji i wolontariatu”

 

Jeżeli lubisz pomagać sobie i innym, jeśli interesują Cię tajniki ludzkiego umysłu, mechanizmy rządzące zachowaniem człowieka, jego sferą emocjonalną, uczuciami, jeżeli chciałbyś dowiedzieć się, jak rozwijać poczucie własnej wartości oraz nabyć umiejętności tworzenia właściwych relacji z innymi ludźmi – ta klasa jest właśnie dla Ciebie! Ponadto profil ten adresowany jest także do wszystkich aktywnych, którzy mają potrzebę i pragnienie, by poprzez zaangażowanie się między innymi w szkolny wolontariat nieść konkretną pomoc najbardziej potrzebującym! Profil tej klasy ma na celu przygotowanie absolwentów do kształcenia na atrakcyjnych kierunkach, jak psychologia, pedagogika, nauki polityczne, doradztwo zawodowe, resocjalizacja czy socjologia.

Dzięki współpracy z Wydziałem Humanistycznym US, Wydziałem Biologii US, Wyższą Szkołą Humanistyczną TWP, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej, Stowarzyszeniem „Polites” oraz Fundacją Porozumienia Społecznego i Integracji „IMPULS” będziesz miał wyjątkową możliwość połączenia nauki z praktyką!

 

W trakcie zajęć lekcyjnych oraz na zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez fachowców:

·        poznasz ogólne podstawy psychologii,

·        dowiesz się co to jest psychologia behawioralna i neurodydaktyka,

·   zdobędziesz wiedzę praktyczną, dotyczącą i psychologii konfliktu i sposobów jego rozwiązywania,

·     dowiesz się, jak skutecznie wykorzystywać i wzmacniać  mechanizm ludzkiej pamięci,

·      poznasz, jakie są biologiczne podłoża emocji takich jak miłość, strach, agresja,

·   poznasz wpływ hormonów na ludzki organizm i zachowanie        człowieka,

·   dowiesz się, czym się charakteryzują i jaką rolę odgrywają rytmy biologiczne, jak np. sen i czuwanie,

·        nauczysz się, jak działają mechanizmy życia w grupie,

·        rozwiniesz empatię i wrażliwość na potrzeby innych.

 

Przewidujemy także zorganizowanie dodatkowych zajęć związanych ze specyfiką klasy takich jak:

 

·            Podstawy psychologii,

·            Biologiczne mechanizmy zachowania ludzi i zwierząt,

·            Komunikacja interpersonalna,

·            Biologiczne podstawy psychologii,

·            Sztuka mediacji i negocjacji.

 

Uczniom tej klasy proponujemy ponadto specjalistyczne formy zajęć takich jak:

·         wystąpienia publiczne,

·         techniki skutecznego uczenia się,

·         zagadnienia z resocjalizacji.