Szczecin
Liceum ogólnokształcące
VII Liceum Ogólnokształcące - "STRAŻACKO - RATOWNICZA"
Nazwa oddziału

 "STRAŻACKO - RATOWNICZA"

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • chemia

Przedmioty rozszerzone

biologia

chemia

Opis

KLASA O PROFILU 

„Strażacko - ratowniczym”

 

Klasa o profilu strażacko-ratowniczym to oferta dla uczniów ukierunkowanych na przygotowanie do pracy w Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbach Ratowniczych. Patronat nad klasą objął Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie oraz Pomorskie Towarzystwo Ratownicze. Uczniowie realizujący naukę w tej klasie uczestniczyć będą m.in. w zajęciach prowadzonych przez strażaków z PSP w Szczecinie oraz na terenie PSP „Gazoport” w Świnoujściu, PSP Portu Lotniczego w Goleniowie, w jednostkach OSP i WOPR, Morskiej Służby Poszukiwawczo Ratowniczej SAR w Świnoujściu, Pomorskiego Dywizjonu Straży Granicznej w Świnoujściu, w Wojewódzkim Ośrodku Szkoleniowym Państwowej Straży Pożarnej.

Dzięki współpracy z Jednostkami Ratowniczo – Gaśniczymi PSP w Szczecinie oraz jednostkami OSP i WOPR będziesz miał wyjątkową możliwość połączenia nauki z praktyką!

 

Oferujemy:

·    -  dodatkowe zajęcia sportowe, przygotowujące do testów sprawnościowych          wymaganych w szkołach pożarniczych i na kierunkach związanych z służbami ratowniczymi,

·       -   specjalistyczne zajęcia prowadzone przez fachowców w: PSP w Szczecinie,         PSP „Gazoport” w Świnoujściu, PSP w Porcie Lotniczym w Goleniowie,     Jednostkach OSP i WOPR, Morskiej Służbie Poszukiwawczo Ratowniczej       SAR  w Świnoujściu, Pomorskim Dywizjonie Straży Granicznej w Świnoujściu, Wojewódzkim Ośrodku Szkoleniowym Państwowej Straży Pożarnej.

Przewidujemy także zorganizowanie dodatkowych zajęć związanych ze specyfiką klasy takich, jak:

 

·        -  musztra,

·       -  samoobrona,

·        -  wspinaczka,

·        -   ratownictwo medyczne z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu                      szkoleniowego, w tym m.in. fantomów, AED, deski ortopedycznej, kamizelki
    Act Fast,

J

Planujemy zorganizowanie kursów kończących się uzyskaniem certyfikatów:

·         z zakresu pierwszej pomocy KPPP, BLS/AED,

·         nurkowania,

·         ratownika WOPR.