Szczecin
Liceum ogólnokształcące
VII Liceum Ogólnokształcące - "BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE"
Nazwa oddziału

 "BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE"

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • historia
  • wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

historia

wiedza o społeczeństwie

Opis

KLASA O PROFILU 

„Bezpieczeństwo publiczne”

 

Jeśli interesujesz się funkcjonowaniem służb mundurowych, klasa o profilu „Bezpieczeństwo publiczne” pozwoli Ci poznać pracę Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Żandarmerii Wojskowej czy Inspekcji Transportu Drogowego. Zyskasz również podstawową wiedzę związaną z szeroko pojętym bezpieczeństwem publicznym. Po ukończeniu tej klasy będziesz mógł kontynuować naukę w szkołach i na uczelniach kształcących specjalistów zatrudnianych we wszystkich rodzajach służb mundurowych.Dzięki współpracy zawartej z licznymi instytucjami i służbami mundurowymi oferujemy Ci wyjątkową możliwość połączenia nauki z praktyką!


Na specjalistycznych zajęciach prowadzonych przez służby mundurowe:

 

·         dowiesz się, jak funkcjonują służby mundurowe,

·         nauczysz się godnie nosić mundur,

·         zostaniesz zapoznany z ceremoniałem w służbach mundurowych,

·         poznasz główne zadania ochrony ludności,

·      otrzymasz odpowiedź na pytania: co to jest bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie strategiczne i kryzysowe, kryminalistyka i kryminologia,

·         poznasz podstawy prawa karnego,

·  nabierzesz praktycznych umiejętności pracy zespołowej a także rozwiązywania problemów w sytuacjach zagrożenia,

·        zetkniesz się z technikami interwencji i negocjacji,

·         nie będzie Ci obca topografia i orienteering.

·       poznasz historię służb mundurowych w Polsce i na świecie oraz pracę służb i oddziałów specjalnych,

· zostaniesz zapoznany z zadaniami, prawami i obowiązkami współczesnych służb mundurowych w Polsce,

·  uzyskasz wiedzę na temat współpracy międzynarodowej służb mundurowych.


Uczniom tej klasy proponujemy ponadto specjalistyczne formy zajęć prowadzonych przez ekspertów:

 

·         ćwiczenia z musztry,

·         strzelectwo sportowe,

·         techniki interwencji i samoobrony,

·         pierwsza pomoc przedmedyczna,

·         wspinaczka,

·         paintball.


Przewidujemy także zorganizowanie obozów, a także zajęć terenowych i innych związanych ze specyfiką klasy.