Szczecin
Liceum ogólnokształcące
VIII Liceum Ogólnokształcące - 1E (i) lingwistyczno - menedżerska INTEGRACYJNA - uczniowie z orzeczeniami
Nazwa oddziału

 1E (i) lingwistyczno - menedżerska INTEGRACYJNA - uczniowie z orzeczeniami

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • wiedza o społeczeństwie
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język angielski

wiedza o społeczeństwie

Opis

Klasa 1E jest klasą integracyjną, w której będą nauczani zarówno uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (maksymalnie 5 osób, które w naborze wybierają klasę 1Ei) oraz uczniowie bez specjalnych potrzeb edukacyjnych (15 uczniów, wybierających w rekrutacji klasę 1E). Ze względu na szczególny charakter tej klasy łącznie może ona liczyć tylko 20 uczniów. Klasa ta jest adresowana do osób o wyjątkowej wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka oraz ogromnej otwartości. Mimo, że bedzie ona małoliczna to będą obowiązywały w niej podziały na grupy na zajęciach z języków obcych, informatyki i wychowania fizycznego. 

Kierunek kształcenia adresowany do młodych humanistów, zainteresowanych poszerzaniem znajomości języka angielskiego, a nade wszystko wykorzystaniem zdobytej wiedzy lingwistycznej w praktyce.  Absolwenci będą mogli swobodnie komunikować się w języku Shakespeare'a, a także z łatwością tworzyć dowolne teksty zarówno użytkowe, jak i literackie. Nasi absolwenci będą mogli swobodnie wybierać uczelnie zagraniczne. Nauka w tej klasie to przygoda z poznawaniem i stosowaniem wiedzy z pogranicza wielu dziedzin, a przede wszystkim socjologii, politologii, prawa i historii, które łączy przedmiot: wiedza o społeczeństwie – w tej klasie realizowany w zakresie rozszerzonym. Poznawanie mechanizmów rządzących relacjami w społeczeństwie pozwala na zrozumienie prawidłowości zachodzących w życiu każdego człowieka.

Przyszli uczniowie klasy lingwistyczno-menadżerskiej będą mieli szansę na zgłębianie zagadnień związanych z nauką języka obcego i WOS-u, dlatego zrezygnowaliśmy z dodatkowego przedmiotu w zakresie rozszerzonym, koncentrując się na pogłębieniu wiadomości i umiejętności z przedmiotów wiodących. Dodatkowo uczniowie będą mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań w ramach przedmiotów takich jak: podstawy prawa i czytelnictwo. Pamiętając jednak, że również humanista musi zdać maturę z matematyki przewidzieliśmy dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje uczniów z tego przedmiotu i jednocześnie przygotowujące do bezbolesnego zdania matury - i to w wymiarze 4 godzin w cyklu kształcenia.

Współpracujemy z różnymi instytucjami (IPN, US), organizujemy wycieczki tematyczne, bierzemy udział w ciekawych warsztatach i wykładach.

Przekonaj się, że warto do nas dołączyć!