Szczecin
Liceum ogólnokształcące
VIII Liceum Ogólnokształcące - 1B medyczno - przyrodnicza
Nazwa oddziału

 1B medyczno - przyrodnicza

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

biologia

geografia

język angielski

Opis

Klasa 1B przygotowuje uczniów do podjęcia studiów, na których wymagany jest wysoki wynik z egzaminu maturalnego z biologii, języka angielskiego i geografii. Uczeń realizuje trzy przedmioty w zakresie rozszerzonym, czyli język angielski, biologię oraz geografię (1B). Kierunek ten rozwija aktywną osobowość, wyrabia umiejętność kojarzenia i wnioskowania oraz samodzielnego poszukiwania wiedzy. Na lekcjach przedmiotów kierunkowych uczniowie będą pracowali metodami opartymi o myślenie krytyczne (TOC), co usprawni ich umiejętności formułowania wniosków i zależności przyczynowo - skutkowych wynikających z logicznej analizy problemów. Uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach laboratoryjnych i warsztatowych na szczecińskich uczelniach wyższych podczas realizacji projektu "Licealista w świecie nauki" lub udziału w "Zachodniopomorskich Spotkaniach z Nauką". Przedmiotem uzupełniającym w tej klasie będzie edukacja prozdrowotna, dzięki której uczniowie zgłębią tajemnice sprzyjające zachowaniu zdrowia, mimo niekorzystnego wpływu coraz bardziej zanieczyszczonego środowiska. Absolwenci będą przygotowani do podjęcia studiów na kierunkach medycznych, przyrodniczych, biologicznych, a także ekonomicznych.