Szczecin
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące - 1c "humanistyczno-społeczna
Nazwa oddziału

 1c "humanistyczno-społeczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • historia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język polski

język angielski

historia

Opis

Klasa 1 c - „humanistyczno-społeczna


Zajęcia edukacyjne realizowane w zakresie rozszerzonym:

  • JĘZYK POLSKI

  • JĘZYK ANGIELSKI

  • HISTORIA

Wszystkie największe korporacje współczesnego świata szukają do swych zespołów humanistów. Dlaczego? Bo humanista to człowiek, który potrafi myśleć logicznie,
ale i nieschematycznie. Przełamuje  obowiązujące konwencje myślowe, szuka nowych rozwiązań, jest kreatywny, wolny od szablonów, a do tego potrafi zrozumieć drugiego człowieka. Zdolność empatii i wrażliwość na ludzi, głębokie zrozumienie ludzkiej natury, doskonała sprawność językowa i bardzo dobre umiejętności komunikacji pozwalają humaniście znakomicie współpracować z innymi, wzmacniać wzajemne relacje, tworzyć przyjazną atmosferę pracy, a także doskonale zarządzać grupą.

Chcemy zerwać z błędnym widzeniem humanisty jako poety nieumiejącego zliczyć do dziesięciu! Chcemy wrócić do źródeł - do starożytnej koncepcji humanisty jako człowieka wszechstronnego, umiejącego myśleć logicznie i przestrzennie, świadomego mocy słowa
i wykorzystującego język do prowadzenia dyskusji, argumentowania swojego stanowiska, umiejącego przekonać do swoich racji, a jednocześnie człowieka pewnego swojej wartości
i otwartego na spotkanie z drugim człowiekiem. Bo nauki humanistyczne to te "właściwe człowiekowi" – będące środkiem pośredniczącym w przekazie myśli ludzkiej.

Program klasy zakłada kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach na kierunkach humanistycznych (polonistyka w różnych specjalnościach, filologie, pedagogika, psychologia), artystycznych, społecznych (socjologia, politologia, prawo).