Szczecin
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące - 1a "biotechnologiczna"
Nazwa oddziału

 1a "biotechnologiczna"

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • chemia

Przedmioty rozszerzone

biologia

chemia

Opis

Klasa 1 a - „biotechnologiczna”

 

Zajęcia edukacyjne realizowane w zakresie rozszerzonym:

-          BIOLOGIA

-          CHEMIA

-          TRZECI PRZEDMIOT rozszerzony wybierany przez ucznia w 2 półroczu klasy pierwszej i realizowany od początku klasy drugiej spośród przedmiotów:
j. niemiecki, fizyka, matematyka, informatyka.

 

 

Patronat nad klasą sprawuje Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

 

Główna idea klasy opiera się na integralnym połączeniu nauk przyrodniczych                      z wykorzystaniem matematyki i technologii informacyjnej. Ważne jest też kształcenie sprawności językowej, wykraczającej poza poziom codziennej komunikacji, tak aby było możliwe zabieranie głosu w sprawach nauki, gospodarki czy studiowania.

Program klasy sprzyja rozwijaniu umiejętności logicznego myślenia i wyciągania wniosków, a także kształceniu umiejętności rzetelnego formułowania ocen i opinii oraz pogłębianiu szacunku do dorobku cywilizacyjnego ludzkości.

Oferta klasy jest skierowana do uczniów zainteresowanych zdawaniem egzaminu maturalnego z przedmiotów przyrodniczych oraz studiowaniem w przyszłości biotechnologii, farmacji, weterynarii i innych kierunków przyrodniczych, a także politechnicznych.