Szczecin
Technikum
Technikum Morskie i Politechniczne - 1Ts - Technik spawalnictwa
Nazwa oddziału

 1Ts - Technik spawalnictwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • fizyka

Przedmioty rozszerzone

fizyka lub matematyka lub język angielski

Zawody

 Technik spawalnictwa

Opis

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU
Spawanie odgrywa istotną rolę w gospodarce. Metodami spawalniczymi łączy się nie tylko stal i inne metale, ale także tworzywa sztuczne, kompozyty i materiały ceramiczne. Technologie spawania wykorzystywane są przy produkcji oraz wykonywania różnych prac remontowych. Praca spawacza polega na łączeniu bądź cięciu elementów wykonywanych z metalu, bądź tworzyw sztucznych przy wykorzystaniu odpowiednich procesów spawalniczych.

KWALIFIKACJE
Uczniowie w trakcie nauki w technikum informatycznym mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

 • MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 • MEC.10Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych;

CERTYFIKATY

Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz wykształcenie średnie, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - dyplom technika spawalnictwa.

DODATKOWE KWALIFIKACJE

W trakcie nauki uczeń przygotowywany jest do certyfikowania dodatkowych uprawnień  : 

 • spawanie w metodzie TIG 141

W ramach dodatkowych godzin w trakcie nauki zdobywać będzie również umiejętności z zakresu Projektowania CAD 3D w SolidWorks w tym przygotowanie do uzyskania  CSWA (Certified SOLIDWORKS Associate).

Dla chętnych organizujemy :

 •  kursy kwalifikacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej:  kurs operatora wózków widłowych,
 • zakończone egzaminem czeladniczym kursy dla operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie,
 • kurs eksploatacyjny SEP,
 • kurs SolidWorsk i AutoCad
 • kurs modelowania w systemie MTS,
 • kursy informatyczne ECDL.

W trakcie nauki uczestniczyć także w kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zawodach w których kształci szkoła i zwiększać swoją szansę na rynku pracy jako pracownika o szerokich kwalifikacjach. Np. technik spawalnictwa może uzyskać uprawnienia w zawodzie technika budowy jednostek pływających .Osoby legitymujące się dobrą znajomością języka angielskiego lub niemieckiego mogą uczestniczyć w praktykach zawodowych na terenie państw UE w ramach programu Erasmus+.

PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM

 • rysunek techniczny,
 • język obcy zawodowy,
 • komputerowe wspomaganie projektowania CAD,
 • technologia obróbki skrawaniem i montażu,
 • podstawy konstrukcji maszyn,
 • podstawy spawalnictwa,
 • technologia spawalnictwa,
 • spawanie metodą TIG 141,
 • techniki wytwarzania,
 • spawanie metodą MAG,

ZADANIA ZAWODOWE ABSOLWENTA

Jako absolwent technikum w zawodzie technik spawalnictwa uzyska przygotowanie bazowe dla średniego personelu spawalniczego, dzięki któremu będzie umiał:

 • spawać w metodach MAG i TIG,
 • opracować dokumentację technologiczną spajania,
 • dobierać materiały dodatkowe do spawania,
 • projektować technologiczne procesy spawania,
 • organizować i nadzorować przygotowanie produkcji oraz przebiegu spawania, zgrzewania i cięcia termicznego różnych materiałów,
 • zapewniać utrzymanie sprawności maszyn i urządzeń w produkcji spawalniczej,
 • prowadzić gospodarkę maszynową zakładu spawalniczego,
 • po odbyciu odpowiednich przeszkoleń i zdobyciu dalszych kwalifikacji specjalistycznych dokonywać kontroli jakości złączy.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW

Technik spawalnik może być zatrudniony na stanowisku:

 • kierownika sekcji technologicznej lub spawalnika –technologa,
 • kierownika lub technologa w sekcji konstrukcji oprzyrządowania,
 • spawalnika produkcji,
 • mistrza spawalniczego.