Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 - pracownik obsługi hotelowej
Nazwa oddziału

 pracownik obsługi hotelowej

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Zawody

 Pracownik obsługi hotelowej

Opis

Dodatkowy język: język angielski

Nauka w tym zawodzie umożliwia:

·          zdobycie dyplomu w zawodzie pracownik obsługi hotelowej

·          uzyskanie certyfikatu kwalifikacji zawodowych:

       HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

·    absolwentom po uzyskaniu dyplomu podniesienia swoich kwalifikacji na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, prowadzonych przez naszą szkołę.

Ucząc się w tej klasie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

·           obsługi gości wyjeżdżających i przyjeżdżających do hotelu

·           utrzymywania czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych

·           przygotowania i podawania śniadań

·           organizacji usług dodatkowych, np. konferencji wesel, eventów

·           planowania własnej kariery zawodowej


Możliwości pracy w zawodzie:  

Możesz pracować między innymi:

           w hotelach, pensjonatach i motelach;

           w zajazdach, gościńcach, schroniskach, kwaterach prywatnych;

           w domach wypoczynkowych i ośrodkach SPA;

           w ośrodkach wypoczynkowych i sanatoriach;

           w biurach podróży, agencjach turystycznych i centrach informacji turystycznej;

           na promach, na kolei, w komunikacji lotniczej.


Atrakcyjne warunki kształcenia zawodowego realizowane są w ramach:

·   zajęć praktycznych realizowanych w nowoczesnych pracowniach Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2,

·    praktyk zawodowych realizowanych w renomowanych hotelach: Courtyard i Moxy by Marriott Szczecin City, Park Hotel, Focus, Grand Focus, Radisson Blu, Novotel,  Ibis, Willa Flora, Radisson Blu w Świnoujściu; na promach Unity Line, kursów realizowanych w ramach projektu "Akademia Zawodowców" współfinansowanego ze środków EFS: instruktor turystyki specjalistycznej, wizerunek biznesowy w branży HORECA, dietetyk ze specjalizacją chorób cywilizacyjnych, kuchnia nowoczesna, kelner-barista, barman, sommelier, cukiernik (egzaminy kwalifikacyjne i czeladnicze, płatne staże u pracodawców)