Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 - kucharz
Nazwa oddziału

 kucharz

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Zawody

 Kucharz

Opis

Nauka w tym zawodzie umożliwia:

   zdobycie dyplomu w zawodzie kucharz,

   uzyskanie certyfikatu kwalifikacji zawodowych:

   HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

  absolwentom po uzyskaniu dyplomu kucharza podniesienia swoich w Branżowej Szkole
II stopnia  lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, prowadzonych przez naszą szkołę.

 

Ucząc się w tej klasie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • zasad żywienia człowieka,
  • technologii gastronomicznej,
  • przygotowania i wykonania potraw,
  • obsługi urządzeń kuchennych i gastronomicznych oraz innego sprzętu specjalistycznego,
  • wykorzystania komputera w pracy.

Możliwości pracy w zawodzie:  

Możesz pracować między innymi:

·  w restauracjach;

·   w hotelach; kawiarniach,

·   w zakładach gastronomicznych; firmach cateringowych;

·   w szpitalach, sanatoriach, szkołach;

·   we własnej firmie.

Atrakcyjne warunki kształcenia zawodowego realizowane są w ramach:

·   zajęć praktycznych realizowanych w nowoczesnych pracowniach Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2,

·   praktyk zawodowych realizowanych w renomowanych hotelach: praktyk zawodowych realizowanych w renomowanych hotelach: Courtyard i Moxy by Marriott Szczecin City, Park Hotel, Focus, Grand Focus, Radisson Blu, Novotel,  Ibis, Willa Flora, Radisson Blu w Świnoujściu; na promach Unity Line, Restauracji Karkut i  Restauracji Tkacka, kursów realizowanych w ramach projektu "Akademia Zawodowców" współfinansowanego ze środków EFS: instruktor turystyki specjalistycznej, wizerunek biznesowy w branży HORECA, dietetyk ze specjalizacją chorób cywilizacyjnych, kuchnia nowoczesna, kelner-barista, barman, sommelier, cukiernik (egzaminy kwalifikacyjne i czeladnicze, płatne staże u pracodawców)


więcej informacji: 
http://zs6.szkolnastrona.pl/a,249,branzowa-szkola-i-stopnia-nr-4-klasa-1-k-kucharz