Szczecin
Technikum
Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie - technik hotelarstwa
Nazwa oddziału

 technik hotelarstwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik hotelarstwa

Opis

Dodatkowa specjalizacja: animator czasu wolnego 

Nauka w tym zawodzie umożliwia:

zdobycie dyplomu w zawodzie technika hotelarstwa,

uzyskanie certyfikatów kwalifikacji zawodowych:

o HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

o HGT.06 Realizacja usług w recepcji

zdanie egzaminu maturalnego i kontynuowanie nauki na studiach


Ucząc się w tej klasie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:
prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich,
rezerwacji usług hotelarskich,
obsługi gości w recepcji,
przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości,
przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi    
        hotelarskie,
przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.

Możliwości pracy w zawodzie:  

Możesz pracować między innymi: 

w hotelach, pensjonatach i motelach, 
w domach wypoczynkowych i ośrodkach SPA,
w ośrodkach wypoczynkowych i sanatoriach; 
w biurach podróży, agencjach turystycznych i centrach informacji turystycznej; 
w bazach ruchomych: promowej, żeglugowej, kolejowej, lotniczej,
w organach administracji samorządowej zajmującej się usługami hotelarskimi oraz
        w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach,
ponadto może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług
        noclegowych.

Atrakcyjne warunki kształcenia zawodowego realizowane są w ramach:
  • praktyk zawodowych realizowanych w renomowanych hotelach: Courtyard by Marriot, Park Hotel, Focus, Radisson Blu, Novotel, Ibis, Willa Flora, Hotel Radisson Blu w Świnoujściu oraz na promach Unity Line, współpracy ze szkołą Berufliche Schule der Hansestadt Rostock – Dienstleistung und Gewerbe, kursów realizowanych w ramach projektu "Akademia Zawodowców" współfinansowanego ze środków EFS: instruktor turystyki specjalistycznej, wizerunek biznesowy w branży HORECA, dietetyk ze specjalizacją chorób cywilizacyjnych, kuchnia nowoczesna, kelner-barista, barman, sommelier, cukiernik (egzaminy kwalifikacyjne i czeladnicze, płatne staże u pracodawców).