Szczecin
Technikum
Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie - technik żywienia i usług gastr.
Nazwa oddziału

 technik żywienia i usług gastr.

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

biologia

Zawody

 Technik żywienia i usług gastronomicznych

Opis

Dodatkowa specjalizacja: barman-barista

Nauka w tym zawodzie umożliwia:  

·   zdobycie dyplomu w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych,

·   uzyskanie certyfikatów kwalifikacji zawodowych:

o      HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

o      HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

·   zdanie egzaminu maturalnego i kontynuowanie nauki na studiach.


Kształcąc się w tym zawodzie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania,
  • sporządzania i ekspedycji potraw i napojów,
  • planowania i oceny żywienia,
  • organizowania produkcji gastronomicznej,
  • planowania i realizacji usług gastronomicznych.


Możesz pracować między innymi:

·     w restauracjach;

·     w hotelach; kawiarniach, pubach, dyskotekach,

·      w zakładach gastronomicznych; firmach cateringowych;

·      podczas imprez okolicznościowych;

·      w organizacjach ochrony konsumenta oraz instytucjach zajmujących się
      upowszechnianiem wiedzy o żywieniu i żywności,

·      we własnej firmie.

Atrakcyjne warunki kształcenia w tym zawodzie realizowane są w ramach:

·   zajęć praktycznych realizowanych w nowoczesnych pracowniach Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 oraz w szczecińskich restauracjach i hotelach,

·   praktyk zawodowych realizowanych w renomowanych hotelach: Courtyard i Moxy by Marriott Szczecin City, Park Hotel, Focus, Grand Focus, Radisson Blu, Novotel,  Ibis, Willa Flora, Radisson Blu w Świnoujściu; na promach Unity Line, Restauracji Karkut i  Restauracji Tkacka.

·   współpracy ze szkołą Berufliche Schule der Hansestadt Rostock – Dienstleistung und Gewerbe kursów realizowanych w ramach projektu "Akademia Zawodowców" współfinansowanego ze środków EFS: instruktor turystyki specjalistycznej, wizerunek biznesowy w branży HORECA, dietetyk ze specjalizacją chorób cywilizacyjnych, kuchnia nowoczesna, kelner-barista, barman, sommelier , cukiernik (egzaminy kwalifikacyjne i czeladnicze, płatne staże u pracodawców).

 

więcej informacji:  

http://zs6.szkolnastrona.pl/a,246,technikum-gastronomiczno-hotelarskie-klasy-1-tzug-technik-zywienia-i-uslug-gastronomicznych