Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XVI Liceum Ogólnokształcące - OGÓLNY (uniwersytecki)
Nazwa oddziału

 OGÓLNY (uniwersytecki)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • historia ,  biologia ,  geografia

Przedmioty rozszerzone

język polski lub historia lub biologia lub geografia lub język angielski

Opis

Uczniowie klasy ogólnej (uniwersyteckiej):
  • uczestniczyć będą w zajęciach, laboratoriach i wykładach prowadzonych przez naukowców oraz studentów US, PUM i ZUT
  • staną się uczestnikami konkursów i olimpiad organizowanych przez uczelnie wyższe i inne organizacje naukowe
  • zostaną objęci autorskim programem "MYŚLĘ POZYTYWNIE - DZIAŁAM KREATYWNIE"
  • rozwiną pasje i zdobędą wiedzę w zakresie nauk humanistycznych lub przyrodniczych (w zależności od wyboru rozszerzeń)
Opis klasy:

Profil ogólny adresowany jest do uczniów, którzy nie są jeszcze zdecydowani, jaką drogę swojego dalszego kształcenia wybrać.

W przeciwieństwie do innych szkół ponadpodstawowych, absolwent klasy VIII trafiający do klasy ogólnej w XVI LO, nie musi dokonywać wybory profilu nauczania na etapie rekrutacji do liceum.

Zgodnie z podstawą programową, w pierwszym roku nauki uczeń zdobywa wiedzę w zakresie podstawowym ze wszystkich przedmiotów (wyjątkiem jest język angielski, który już od początki nauki  realizowany jest w zakresie rozszerzonym). Uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z przedmiotów: język polski, historia, biologia, geografia, na których w pierwszej klasie realizuje poszerzone treści  z podstawy programowej. Jest to rok na dokonanie wyboru, jakich przedmiotów uczeń chce się uczyć w zakresie rozszerzonym i z jakich przedmiotów jako wiodących, chce się przygotowywać do egzaminu maturalnego.

"Rozszerzenia " rozpoczynają się od klasy drugiej.

Uczniowie klasy ogólnej - uniwersyteckiej, mają możliwość uczestniczenia w licznych kołach zainteresowań oraz zajęciach dodatkowych organizowanych w szkole, przygotowujących do egzaminu maturalnego oraz ułatwiających dokonania wyboru dalszej drogi edukacyjnej lub zawodowej po ukończeniu liceum.