Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi - 1B - klasa medyczna - sekcja biologiczno-matematyczna
Nazwa oddziału

 1B - klasa medyczna - sekcja biologiczno-matematyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • biologia

Przedmioty rozszerzone

biologia lub matematyka lub język angielski

Opis

Klasa przygotowująca do dalszego kształcenia na kierunkach medycznych i biotechnologicznych. Aplikując do klasy medycznej sekcja biologiczno-matematyczna uczeń deklaruje rozszerzoną biologię i matematykę.  Równocześnie uczniowie tej klasy realizują program rozszerzonego języka angielskiego. Drugi język obcy realizowany w mniejszej ilości godzin uczeń wybiera między niemieckim i hiszpańskim. 

Możliwości wyboru drugiego języka obcego nowożytnego:

- język hiszpański - od podstaw,

- język niemiecki - kontynuacja po szkole podstawowej,