Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi - 1B - klasa medyczna - sekcja biologiczno-chemiczna
Nazwa oddziału

 1B - klasa medyczna - sekcja biologiczno-chemiczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • biologia

Przedmioty rozszerzone

biologia lub chemia lub język angielski

Opis

Klasa przygotowująca do dalszego kształcenia na kierunkach medycznych i biotechnologicznych. Aplikując do klasy medycznej sekcja biologiczno-chemiczna uczeń deklaruje rozszerzoną biologię i chemię. Równocześnie uczniowie tej klasy realizują program rozszerzonego języka angielskiego. Drugi język obcy realizowany w mniejszej ilości godzin uczeń  wybiera między niemieckim i  hiszpańskim.

Możliwości wyboru drugiego języka obcego nowożytnego:

- język hiszpański - od podstaw,

- język niemiecki - kontynuacja po szkole podstawowej,