Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XVI Liceum Ogólnokształcące - EUROPEJSKO-TURYSTYCZNO-LINGWISTYCZNY
Nazwa oddziału

 EUROPEJSKO-TURYSTYCZNO-LINGWISTYCZNY

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

historia lub geografia lub język angielski

Opis

Opis klasy:

To propozycja dla osób o szerokich horyzontach, zainteresowanych naukami społecznymi i humanistycznymi, bezpieczeństwem na świecie, mechanizmami działania społeczeństw, polityki, współczesnego świata, kulturą międzynarodową, dla osób otwartych, ciekawych świata, interesujących się turystyką, aktywnym spędzaniem czasu wolnego i nauką języków obcych, w tym nowość - nauką języka włoskiego od podstaw.

Zgodnie z programem klasy, realizowane będą trzy przedmioty w rozszerzonym zakresie: historia, geografia i język angielski. Dla uczniów zainteresowanych przedmiotami humanistycznymi pojawi się możliwość poszerzenia z zakresu języka polskiego i WOS-u.

Klasa uczestniczy w programie wymiany międzynarodowej z niemiecką szkołą w Laucha. W ramach bloku z turystyki, uczniowie będą mogli korzystać z szerokiej oferty wycieczek krajowych i zagranicznych przygotowywanych przez szkołę, a w ramach turystyki regionalnej, poznają szlaki historyczno-turystyczne regionu. Biorąc udział w zajęciach dodatkowych, uczniowie będą mieli możliwość zdobycia uprawnień i kwalifikacji z zakresu ratownictwa, w tym ratownictwa wodnego oraz wychowawcy kolonijnego.