Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - 1S interdyscyplinarna /ogólnodostępna/
Nazwa oddziału

 1S interdyscyplinarna /ogólnodostępna/

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • biologia

Przedmioty rozszerzone

matematyka

informatyka

język angielski

Opis