Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - 1N Piłka nożna chłopców i dziewcząt
Nazwa oddziału

 1N Piłka nożna chłopców i dziewcząt

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • biologia

Przedmioty rozszerzone

biologia

język angielski

Dodatkowe wymagania

 Test sprawności fizycznej dla piłki nożnej dziewcząt i chłopców

Opis