Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - 1P Pływanie /klasa mistrzostwa sportowego/
Nazwa oddziału

 1P Pływanie /klasa mistrzostwa sportowego/

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • biologia

Przedmioty rozszerzone

biologia

język angielski

Dodatkowe wymagania

 Testy sprawności fizycznej dla pływania/sportów wodnych

Opis