Szczecin
Technikum
Technikum Ekonomiczne im. Rotmistrza Witolda Pileckiego - 1 R - technik reklamy
Nazwa oddziału

 1 R - technik reklamy

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik reklamy

Opis

1.                  Pożądane cechy kandydata do zawodu:
 Dobry wzrok i słuch, dobra sprawność ruchowa, odporność na stres, poczucie estetyki, umiejętności plastyczne, kreatywność i myślenie abstrakcyjne, predyspozycje organizatorskie, rozróżnianie barw.

2.                  Wiodące przedmioty nauczania: 
przedmioty ogólnokształcące i przedmioty zawodowe w tym: podstawy ekonomii          i towaroznawstwa, marketing, rysunek i liternictwo, pracownia technik reklamy, pracownia organizacji reklamy, pracownia grafiki i multimediów, praktyka zawodowa

3.                  Umiejętności absolwenta: 
tworzenie i edytowanie grafiki cyfrowej, opracowywanie ofert handlowych z zakresu sprzedaży usług reklamowych, prowadzenie badań rynkowych i reklamowych, dobieranie środków i nośników reklamy w zależności od celu reklamy i branży towarowej, stosowanie różnorodnych technik reklamowych, tworzenie tekstów i sloganów reklamowych, tworzenie reklamy wizualnej, tworzenie scenariuszy reklamy radiowej i telewizyjnej, organizowanie sesji fotograficznych i filmowych na potrzeby reklamy, przygotowywanie kampanii reklamowych, konferencji prasowych, działalności public relations, organizowanie działalności wystawienniczej na targach i wystawach.

4.                  Możliwość kontynuacji edukacji: 
absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymując tytuł technika organizacji reklamy. Możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych.

5.                  Możliwość podjęcia pracy: 
agencje reklamowe /na stanowisku agenta reklamowego, account manager, copywriter, art designer/, agencje public relations, działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biura ogłoszeń i działy promocji środków masowego przekazu, agencje scenariuszowe, studia graficzne, studia produkcyjne, agencje ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej.

Jako technik reklamy będziesz przygotowany do: organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych; planowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej, sporządzania jej budżetu; projektowania i wykonywania środków reklamowych. Technik reklamy projektuje różne loga, tworzy teksty reklamowe, slogany oraz scenariusze reklam. Prowadzi również  negocjacje i rozmowy handlowe, obsługuje nowoczesne programy graficzne. Organizuje sesje fotograficzne oraz projektuje reklamy wizualne. Technik organizacji reklamy projektuje różne przekazy reklamowe dla mediów ATL i BTL, organizuje wystawy i eventy. Absolwent naszej szkoły może podejmować pracę w agencjach reklamowych jako agent reklamowy, pracownik działu kreatywnego, copywriter, projektant grafiki (art designer) czy też media planner. Może być również zatrudniony we wszystkich przedsiębiorstwach, które mają komórki marketingowe
i komórki public relations .