Szczecin
Technikum
Technikum Ekonomiczne im. Rotmistrza Witolda Pileckiego - 1 G - technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Nazwa oddziału

 1 G - technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Opis

Analiza przeprowadzona przez Polską Izbę Danych wykazała, że zatrudnienie w tym zawodzie Polsce od zaraz znalazłoby ponad 3 tys. osób oraz, że ogromne zapotrzebowanie zgłaszają państwa Unii Europejskiej. Jest to zawód nowoczesny o perspektywicznym rozwoju.

1.                  Pożądane cechy kandydata do zawodu: 
dokładność i systematyczność w działaniu, ogólny dobry stan zdrowia, poczucie estetyki, umiejętność komunikowania się i współpracy, rozróżnianie barw.

2.                  Wiodące przedmioty nauczania: 
przedmioty ogólnokształcące i przedmioty zawodowe w tym: pracownia projektów multimedialnych, pracownia internetowych projektów multimedialnych, pracownia poligraficznych procesów przygotowawczych, pracownia druku wielkoformatowego, maszyny cyfrowe, język obcy zawodowy, praktyka zawodowa.

3.                  Umiejętności absolwenta
tworzenie i edytowanie grafiki cyfrowej, stosowanie programów komputerowych do przygotowywania publikacji, przygotowanie mediów graficznych, stron www
i publikacji multimedialnych, obsługa maszyn i urządzeń w procesie projektowania mediów graficznych, sporządzanie dokumentacji realizowanych usług oraz dokumentacji przedsiębiorstwa poligraficzno-informatycznego, projektowanie i realizowanie procesów reprodukcyjnych, procedura kontroli jakości procesów i produktów graficznych.

4.                  Możliwość kontynuacji edukacji
absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymując tytuł technika cyfrowych procesów graficznych. Możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych.

5.                  Możliwość podjęcia pracy: 
Przemysł poligraficzny, drukarnie cyfrowe, wydawnictwa, agencje reklamowe, agencje public relations, przedsiębiorstwa projektujące i programujące strony internetowe, opracowujące animacje, klipy filmowe oraz prezentacje multimedialne.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne o charakterze informacyjnym   i reklamowym, tj. ulotki, plakaty, banery itp. Przygotowuje prezentacje graficzne i multimedialne, składa tekst, wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne, np. strony internetowe, animacje itd., projektuje grafikę do Internetu. Prowadzi procesy drukowania, obsługuje maszyny wielkoformatowe (ploter, proofer), dokonuje obróbki po wydrukach (laminuje, zszywa, docina itp). Efekt pracy technika cyfrowych procesów graficznych może przybrać postać reklamy w prasie, telewizji, Internecie lub na tzw. billboardach, a także książek, folderów, ulotek, plakatów itp. Absolwent naszej szkoły może podejmować pracę we wszystkich firmach graficznych, reklamowych, poligraficznych i pokrewnych np. agencjach reklamowych, studiach graficznych, wydawnictwach, firmach zajmujących się obsługą marketingową innych przedsiębiorstw, drukarniach, instytucjach badawczych przy dokumentowaniu badań, a także we własnej firmie świadczącej usługi z zakresu grafiki komputerowej.