Szczecin
Technikum
Technikum Ekonomiczne im. Rotmistrza Witolda Pileckiego - 1 H - t echnik handlowiec
Nazwa oddziału

 1 H - t echnik handlowiec

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

geografia

Zawody

 Technik handlowiec

Opis

Zawód technik handlowiec:

1.      Pożądane cechy kandydata do zawodu
empatia, zdolności komunikacyjne, przebojowość, stawianie sobie ambitnych celów
 i dążenie do ich realizacji, umiejętność aktywnego słuchania, samodyscyplina.

2.      Wiodące przedmioty nauczania
przedmioty ogólnokształcące i przedmioty zawodowe w tym m.in. pracownia ekonomiczno – handlowa, pracownia rachunkowości handlowej, marketing, język obcy zawodowy oraz praktyki zawodowe.

3.        Umiejętności absolwenta
sporządzanie dokumentacji handlowej, zawieranie umów, prowadzenie rozliczeń, załatwianie reklamacji, prowadzenie negocjacji handlowych,  stosowanie różnorodnych instrumentów marketingu, redagowanie korespondencji, obsługiwanie nowoczesnych urządzeń biurowych, wykorzystywanie programów komputerowych, stosowanie narzędzi rachunkowości handlowej oraz znajomość przepisów prawa cywilnego i handlowego

4.      Możliwość kontynuacji edukacji
absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymując tytuł technika handlowca. Możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych.

5.      Możliwość podjęcia pracy: 
w różnych firmach i instytucjach na stanowiskach pracy związanych ze sprzedażą i prowadzeniem biura. 


Zawód technik handlowiec jest jednym z najbardziej poszukiwanych i dynamicznie rozwijających się zawodów na rynku. Śmiało można określić go jako zawód wiodący wśród wykonywanych zawodów obecnie jak i w przyszłości. Współcześnie  zawód ten utożsamiany jest z menadżerem handlu. Kończąc ten kierunek absolwenci zatrudniani są jako kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla w różnych koncernach i wszędzie tam gdzie prowadzi się sprzedaż zarówno stacjonarną jak i e- sprzedaż. Menadżer handlu, specjalista ds. sprzedaży, specjalista ds. pozyskiwania partnerów handlowych, marketing sales specjalist, koordynator punktów sprzedaży, manager zespołu sprzedaży(sales manager) – to przykłady stanowisk o które może ubiegać się nasz absolwent.

Ucząc się w tym zawodzie będziesz profesjonalnie przygotowany do wykonywania różnorodnych zadań. Posiądziesz szeroką wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania, marketingu oraz towaroznawstwa. Technik handlowiec potrafi przygotować oferty handlowe dostosowane do oczekiwań i potrzeb klienta indywidualnego i biznesowego, prowadzić negocjacje umów z klientami wykorzystując różne techniki negocjacyjne i nowoczesne techniki sprzedaży. Będziesz umiał dokonać analizy działań handlowo – marketingowych firmy oraz wskazać sposoby poprawienia jej efektywności. Poznasz także zagadnienia z zakresu doradztwa handlowego oraz budowania i podtrzymywania długoterminowych relacji biznesowych. Również jako technik handlowiec będziesz przygotowany do prowadzenia biura, stosując nowoczesne techniki biurowe oraz planowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.