Szczecin
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - biologiczno - medyczny
Nazwa oddziału

 biologiczno - medyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • biologia

Przedmioty rozszerzone

biologia

chemia

matematyka lub język angielski lub język niemiecki

Opis

Jesteś otwarty na świat, drugiego człowieka, lubisz eksperymentować?

Profil ten przygotuje Cię do studiów uniwersyteckich na kierunkach: medycyna, stomatologia, rehabilitacja, farmacja, dietetyka, kosmetologia, analityka medyczna, weterynaria, ochrona środowiska, technologia chemiczna.

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, trzeci przedmiot do wyboru: język obcy, matematyka lub historia.

Przedmioty rozwijające kreatywność i zainteresowania: fizyka medyczna, zasady racjonalnego żywienia.