Szczecin
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - humanistyczno - prawny
Nazwa oddziału

 humanistyczno - prawny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

język polski

wiedza o społeczeństwie

historia lub matematyka lub język angielski lub język niemiecki

Opis

Fascynuje Cię społeczeństwo obywatelskie, prawo, literatura i kultura ?

Profil ten przygotuje Cię do studiów uniwersyteckich na kierunkach: prawo, dziennikarstwo, filologia polska, psychologia ...

Przedmioty rozszerzone: język polski, wiedza o społeczeństwie i trzeci przedmiot do wyboru: język obcy, historia lub matematyka.

Przedmioty rozwijające kreatywność i zainteresowania: edukacja prawna, edukacja medialna.