Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi - 1f – nauk przyrodniczych
Nazwa oddziału

 1f – nauk przyrodniczych

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • chemia

Przedmioty rozszerzone

biologia lub chemia lub matematyka

Opis

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
 • biologia
 • chemia
 • matematyka

Przedmiot uzupełniający: 
 • chemia doświadczalna
 • fizyka doświadczalna

Języki obce: 
 • język angielski
 • język włoski

Przedmioty punktowane:
 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • chemia