Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi - 1e – turystyczna
Nazwa oddziału

 1e – turystyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • geografia

Przedmioty rozszerzone

historia lub geografia lub język angielski

Opis

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
 • język angielski
 • geografia
 • historia

Przedmiot uzupełniający:
 • turystyka

Języki obce: 
 • język angielski, 
 • język niemiecki

Przedmioty punktowane: 
 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • geografia