Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi - 1d (i) – nauk społecznych
Nazwa oddziału

 1d (i) – nauk społecznych

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • historia

Przedmioty rozszerzone

język polski lub historia lub wiedza o społeczeństwie

Opis

Uczeń musi posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność wydane na czas nauki w szkole ponadpodstawowej.


Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
 • historia 
 • wiedza o społeczeństwie
 • język polski

Języki obce: 
 • język angielski
 • język włoski

Przedmioty punktowane: 
 • język polski, 
 • język obcy, 
 • matematyka
 • historia