Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi - 1c - informatyczno-matematyczna
Nazwa oddziału

 1c - informatyczno-matematyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka lub informatyka lub język angielski

Opis

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
 • język angielski
 • matematyka
 • informatyka

Języki obce: 
 • język angielski
 • język niemiecki

Przedmioty punktowane: 
 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • informatyka