Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi - 1b - pedagogiczna
Nazwa oddziału

 1b - pedagogiczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • geografia

Przedmioty rozszerzone

język polski lub geografia

Opis

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
 • język polski 
 • geografia

Przedmiot uzupełniający: 
 • pedagogika
 • komunikacja społeczna

Języki obce:
 • język angielski
 • język niemiecki

Przedmioty punktowane: 
 • j. polski
 • język obcy
 • matematyka
 • geografia