Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi - 1a (i) - psychologiczna
Nazwa oddziału

 1a (i) - psychologiczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • biologia

Przedmioty rozszerzone

język polski lub biologia

Opis

Uczeń musi posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność wydane na czas nauki w szkole ponadpodstawowej.


Przedmioty rozszerzone:

 • Język polski
 • Biologia


Przedmioty uzupełniające:

 • psychologia 
 • komunikacja społeczna


Języki obce:

 • język angielski
 • język niemiecki


Przedmioty punktowane:

 • j. polski,
 • j. obcy,
 • matematyka,
 • biologia