Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi - 1 R ogólnodostępna
Nazwa oddziału

 1 R ogólnodostępna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • biologia

Przedmioty rozszerzone

język polski lub język angielski

biologia

Opis

Oddział Ogólnostępny dla sympatyków szeroko rozumianej rekreacji ruchowej i zdrowego, aktywnego stylu życia.