Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi - 1 S sportowa /interdyscyplinarna/
Nazwa oddziału

 1 S sportowa /interdyscyplinarna/

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • biologia

Przedmioty rozszerzone

język polski lub biologia lub język angielski

Dodatkowe wymagania

 Test Sprawności Fizycznej

Opis

oddział interdyscyplinarny: Pływanie, Sportowe Ratownictwo Wodne, Piłka Nożna CH, Kajakarstwo Olimpijskie, inne dyscypliny Polskich Związków Sportowych