Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi - 1 M sportowa /piłka ręczna/
Nazwa oddziału

 1 M sportowa /piłka ręczna/

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

biologia

język angielski

język polski

Dodatkowe wymagania

 Test Sprawności Fizycznej

Opis

Piłka Ręczna dziewcząt i chłopców