Szczecin
Technikum
Technikum Kształtowania Środowiska - T - technik turystyki na obszarach wiejskich
Nazwa oddziału

 T - technik turystyki na obszarach wiejskich

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

geografia

Zawody

 Technik turystyki na obszarach wiejskich

Opis

Zawód: technik turystyki na obszarach wiejskich

Nauka trwa 5 lat. Realizowane są przedmioty ogólnokształcące i zawodowe.
Technik Turystyki na obszarach wiejskich to kierunek dla osób zafascynowanych podróżami, ludźmi, zwierzętami, otaczającą nas przyrodą. Turystyka, a zwłaszcza, turystyka wiejska to jeden z najbardziej rozwijających się kierunków w Polsce i na świecie. Gospodarstwa agroturystyczne cieszą się coraz większą popularnością, stanowią alternatywę dla spędzenia urlopu. Turystyka wiejska łączy także przyrodę z historią, kulturą i tradycją, które każdy Polak powinien pielęgnować.
Wybierając Naszą Szkołę dołączysz do grona osób posiadających kwalifikacje do założenia i prowadzenia działalności turystycznej na najwyższym poziomie.
Zadaniem technika turystyki:  jest przygotowywanie ofert usług turystycznych, organizacja działalności turystycznej i rekreacyjnej. Technik ten stosuje zasady i instrumenty marketingu działalności zawodowej, współpracuje z instytucjami i organizacjami turystycznymi, stosuje specjalistyczne programy komputerowe podczas realizacji zadań zawodowych.

Technik turystyki znajdzie zatrudnienie w:
- biurach turystycznych, hotelach, pensjonatach lub prywatnych domach turystycznych,
- będzie miał uprawnienia do prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej z turystyką,
- biurach promujących środowiska wiejskie, ich przyrodę, budownictwo, krajobraz i kulturę,
- ośrodkach wczasowych, organizacjach edukacyjnych, kółkach agroturystycznych.

Kryterium kwalifikacyjne:
- świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo dojrzałości,
- zaświadczenia o zdobyciu poszczególnych kwalifikacji :
HGT.09. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich,

HGT.10. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego,
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, suplement do dyplomu potwierdzający kwalifikacje zawodowe - EUROPASS.

Kandydaci dodatkowo załączają :
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie, wydane przez lekarza medycyny pracy.