Szczecin
Technikum
Technikum Technologii Cyfrowych - 1 Ta
Nazwa oddziału

 1 Ta

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik informatyk

Opis

Kształcimy w zawodzie TECHNIK INFORMATYK.

Przygotowujemy do egzaminów zawodowych z dwóch kwalifikacji:

INF.02. - Administrowanie i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych


Dzięki nowoczesnemu programowi nauczania dobrze przygotujemy uczniów do egzaminu maturalnego i zawodowego, podjęcia pracy oraz kontynuacji nauki w szkołach wyższych. Dlaczego warto uczyć się w naszej szkole? Uczymy nie tylko, jak korzystać z nowoczesnych technologii informatycznych, ale również jak je tworzyć i zmieniać dzięki nim świat. Kształcimy informatyków – specjalistów z szerokimi kompetencjami cyfrowymi, którzy są najbardziej poszukiwaną przez pracodawców i najlepiej zarabiającą grupą zawodową. Informatyka jest dziś obecna niemal w każdej dziedzinie gospodarki, dlatego nasi absolwenci mogą podejmować pracę w różnorodnych branżach.