Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 - mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
Nazwa oddziału

 mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • informatyka

Zawody

 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

Opis

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych to zawód polecany osobom zainteresowanym obsługą i serwisowaniem różnorodnych urządzeń wykorzystywanych w rolnictwie i ogrodnictwie, przetwórstwie roślinnym i zwierzęcym, w zakładaniu i pielęgnowaniu terenów zieleni oraz w prowadzeniu niektórych prac ziemnych (urządzenia melioracyjne).