Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 - ogrodnik (EBB)
Nazwa oddziału

 ogrodnik (EBB)

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • informatyka

Zawody

 Ogrodnik

Opis

Zawód ogrodnika jest szczególnie polecany tym wszystkim, którzy chcieliby projektować i zakładać ogrody przydomowe, uprawiać warzywa, a także hodować kwiaty oraz zakładać sady. Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą podjąć pracę zawodową w ogrodniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych (np. szkółka roślin ozdobnych) lub w ogrodniczych przedsiębiorstwach usługowych, zajmujących się urządzaniem i pielęgnowaniem terenów zieleni. Mogą również prowadzić własne gospodarstwo ogrodnicze.