Szczecin
Technikum
Technikum Ogrodnicze - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (BT)
Nazwa oddziału

 technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (BT)

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • fizyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Opis

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki jest bardzo atrakcyjnym zawodem, który przygotowuje do prowadzenia gospodarstwa rolnego. Absolwent posiada umiejętności z zakresu planowania prac w rolnictwie i gospodarowania sprzętem rolniczym oraz napraw parku maszynowego w gospodarstwie. Chcesz programować sprzęt rolniczy, który jest wyposażony w nowoczesną technologię nawigacyjną? Diagnozować oraz wykonywać naprawy pojazdów i maszyn rolniczych? Zapraszamy do naszej szkoły.