Szczecin
Technikum
Technikum Ogrodnicze - technik architektury krajobrazu (HT)
Nazwa oddziału

 technik architektury krajobrazu (HT)

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

geografia

Zawody

 Technik architektury krajobrazu

Opis

Zawód technika architektury krajobrazu jest polecany osobom zainteresowanym możliwością zagospodarowania terenów zieleni, a więc upiększaniem skwerów miejskich, tworzeniem parków, ogrodów przydomowych, przywracaniem terenom miejskim naturalnych właściwości, zazielenianiem osiedli mieszkaniowych, projektowaniem ogrodów i obiektów małej architektury (altany, pergole). Po ukończeniu szkoły absolwent ma możliwość podjąć pracę w firmach zajmujących się aranżacją terenów zieleni, jak również prowadzić własną działalność gospodarczą. Dodatkowo może ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie zawodów pokrewnych, np. technik agrobiznesu, technik ogrodnik, technik ochrony środowiska, florysta.