Szczecin
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące - 1 i, psychologiczno-językowy
Nazwa oddziału

 1 i, psychologiczno-językowy

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • biologia

Przedmioty rozszerzone

biologia

język polski

język angielski

Opis

 • Nauka języka angielskiego w systemie rozszerzonym odbywa się w grupach uwzględniających poziom zaawansowania, po teście przeprowadzonym na początku września. Uczniowie mogą doskonalić kompetencje językowe podczas spotkań międzynarodowych i wymian w ramach programów Erasmus+.
 • Drugim językiem obcym jest język niemiecki - nauczany od podstaw.
 • Dodatkowo, w program nauczania wprowadzone zostaną treści dotyczące podstaw psychologii.
 • Dobór przedmiotów na poziomie rozszerzonym, umożliwi uczniom zrozumienie specyfiki myślenia psychologicznego. Stworzy także możliwość podniesienia kompetencji językowych, rozwinięcia pasji humanistycznych oraz zgłębienia tajemnic ludzkiego umysłu.
 • Klasa objęta patronatem Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM, w ramach którego młodzież uczestniczy w warsztatach dydaktycznych i prelekcjach pracowników naukowych uczelni.
 • Nasi uczniowie z powodzeniem i z sukcesami biorą udział w różnych projektach społecznych, m.in. w olimpiadzie "Zwolnieni z teorii". Dzięki takim przedsięwzięciom widzimy jak młodzi ludzie współpracują, komunikują się ze sobą i rozwijają kompetencje społeczne.
 • Dobór przedmiotów rozszerzonych pozwoli w przyszłości na studiowanie: psychologii, psychologii biznesu, psychologii klinicznej, psychologii zdrowia, pedagogiki, doradztwa zawodowego, socjologii, coaching, terapia zajęciowa itp.