Szczecin
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące - 1 h, lingwistyczno-teatralny
Nazwa oddziału

 1 h, lingwistyczno-teatralny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • historia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język polski

język angielski

historia

Opis

  • Nauka j. angielskiego odbywa się w grupach uwzględniających poziom zaawansowania językowego, po teście przeprowadzonym na początku września. Uczniowie mogą doskonalić kompetencje językowe podczas spotkań międzynarodowych i wymian w ramach programów Erasmus+. Program nauczania języka angielskiego obejmuje, nie tylko treści podręcznikowe, ale także religioznawstwo, czyli wiedzę o krajach anglojęzycznych z zakresu historii, geografii, kultury

Drugim językiem obcym jest język włoski - nauczany od podstaw.

Współpraca z Uniwersytetem Szczecińskim - Wydział Italianistyki

Współpraca partnerska z Liceum Klasycznym w Altamurze (Apulia) Włochy.

Klasa ma na celu rozwijanie kompetencji społecznych, a poprzez różne działania praktyczne uczniowie wzbogacą swoją wiedzę o teatrze i dzięki zajęciom z retoryki przygotują się do publicznych wystąpień.

Program profilu umożliwia absolwentom w przyszłości studiowanie na kierunkach filologicznych, humanistycznych, takich jak: prawo, stosunki międzynarodowe, socjologia, europeistyka, dziennikarstwo, psychologia, itp.